Komanda

SEVİNC HÜSEYNOVA

PREZİDENT-İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ

FƏRİD MANSUROV

İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

HƏSƏNAĞA RZAYEV

İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

VASİF MƏMMƏDOV

İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

RAMİN MƏMMƏDOV

İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

ZAUR RAMAZANOV

İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ

ELÇİN HÜSEYNOV

İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ