Post Image

ISF GYMNASIADE 2022 – MƏKTƏBLƏRİN YAY OYUNLARINA NAMİZƏD ÖLKƏLƏRLƏ GÖRÜŞ...

30 Aprel 2019-cu il tarixdə Beynəlxalq Məktəb İdmanları FederasiyasınınBelçikanın Brüssel şəhərindəki qərargahında ISF Gimnaziyadasına - MəktəblərinYay Oyunlarına namizəd olan dörd ölkə Azərbaycan, Fransa, Rusiya Federasiyası vəSerbiya nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir.

Beynəlxalq təşkilatın baş katibi cənab Hrvoje Custonja tərəfindən idarəolunan İSF-nin işçiləri dörd qrup nümayəndələrinə 2019-cu ilin noyabr ayının yekunlaşan prosesin lazımı sənədlər və təqdimatınhazırlanması barədə namizəd ölkələri məlumatlandırmışlar. Bu yığıncağın əsas məqsəditədbiri keçirmək istəyən ölkələrlə müzakirə etmək, onların növbəti mərhələyəhazırlıqlarına kömək etməkdir.

Növbəti mərhələ iyun ayının sonunda MərakeşinAgadir şəhərində keçiriləcək və dörd namizəd ölkənin ilk rəsmi təqdimatıolacaqdır.